Moderni tietojärjestelmä pilvipalveluna venetelakoille

Venetelakoille ja veneiden huoltoliikkeille on nyt kehitetty täysin uusi tietojärjestelmä pilvipalveluna, joka auttaa telakoita toimimaan sujuvammin ja tehokkaammin. Sovellus on erittäin helppokäyttöinen, ja sitä voi käyttää sujuvasti tietokoneilla, tableteilla ja puhelimilla. Sovellus helpottaa ja nopeuttaa asiakkaiden, veneiden, sopimusten ja töiden hallintaa. Aikaa säästyy huomattavasti myös laskutuksessa, kun laskut lähtevät napin painalluksella ja laskujen maksutilannetta pystyy seuraamaan suoraan sovelluksesta. Sovellus luo automaattisesti asiakkaille käyttäjätunnukset ja salasanat. Asiakkaat pystyvät itse päivittämään omat tietonsa ja tekemään töiden tilauksia. Helppo ja nopea käyttöönotto: asiakas ja vene tiedot voidaan tuoda esim. Excelistä sovellukseen. Sovellus voidaan myös integroida erilaisiin laskutus / kirjanpito järjestelmiin.

Lyhyesti

Mikä?

Moderni, helppokäyttöinen web-sovellus venetelakoiden töiden hallintaan ja laskutukseen.

Kenelle?

Venetelakoille
Veneiden huoltoliikkeille

Miksi?

Säästä aikaa ja rahaa helpottamalla ja tehostamalla töiden hallintaa ja laskutusta.

Tutustu tuotteeseen

Ohjelmassa on mm. seuraavia ominaisuuksia:

  Asiakkaat

Asiakkaista tallennetaan perustiedot laskutusta ja yhteydenpitoa varten. Asiakas voi itse päivittää osoite- ja yhteystietonsa.

  Veneet

Veneistä voidaan tallentaa perustiedot, kuten pituus, leveys ja syväys, joiden perusteella voidaan laskea esim. talvisäilytyksen ja noston hinta. Myös moottoreiden tiedot ja purjeveneissä rikin tiedot.

  Telakointi sopimukset

Sovelluksella voidaan hallita veneiden talvisäilytys ja huolto sopimuksia. Sopimus voi sisältää erilaista huoltotoimenpidettä, joille voidaan laskea hinta esim. veneen tyypin, koon tai painon mukaan tai työstä voidaan tehdä tarjous tai se voi perustua tuntilaskutukseen.

  Huolto ja korjausprojektit

Isommille huolto ja korjausprojekteille voidaan tehdä kustannusarvioita ja tarjouslaskentaa, esim. vakuutuskorjauksille. Ohjelmasta näkee helposti ja nopeasti mitä huoltoa veneelle ja moottorille on edellisinä vuosina tehty.

  Laituripaikat

Sovelluksella voidaan hallita myös telakan laituripaikkojen jakamista ja laskutusta. Laituripaikoista tehdään interaktiivinen satamakartta, jossa näkyy esim. paikalle valittu vene, sen haltija sekä vapaat paikat.

  Työajanseuranta

Telakan työntekijät kirjaavat työtuntinsa järjestelmään esim. puhelimella tai tabletilla. Työtunnit kohdistetaan aina johonkin työhön tai projektiin. Työntekijät merkitsejät työt tehdyksi.

  Varastohallinta

Sovellukseen sisältyy varastohallinta ja materiaalikirjanpito. Työntekijät voivat kirjata huollossa käyttämänsä materiaalit järjestelmään esim. puhelimella tai tabletilla. Ohjelmassa on valmiina esim. Volvo Pentan ja Maritim tuoteluettelot.

  Työsuunnittelu

Työt voidaan jakaa työtekijöille. Järjestelmästä näkee kokonaistyömäärän, tehdyt työt ja jäljellä olevan työmäärän. Kaikki huollot ja korjaukset voidaan suunnitella ja aikatauluttaa viikkokalenteriin, josta ne ovat kaikkien työntekijöiden nähtävillä.

  Laskutus

Laskut voidaan lähettää suoraan sovelluksesta, tai sovellus voidaan integroida laskutus / kirjanpito-ohjelmiin kuten Procountor tai Netvisor, jolloin laskujen maksutilannetta pystyy seuraamaan suoraan sovelluksesta.

  Räätälöinti

Sovellus voidaan helposti räätälöidä siten, että siinä on vain ne toiminnot joita telakka tarvitsee. Esimerkiksi laituripaikkojen hallinta voidaan poistaa, jos sitä ei tarvita.

Hinnasto

Sovelluksen käyttö maksaa venetelakoille noin 1200 - 2400 € / vuosi (+ alv), riippuen asiakkaiden lukumäärästä ja siitä, mitä ominaisuukia ohjelmaan tulee. Lisäksi tulee perustamismaksu, joka on keskikokoiselle telakka (100-200 asiakasta/venettä) noin 5000 € (+ alv).
Pyytäkää tarjous ohjelmistosta.